04.05.2019 – Visita Radiotelescopio – San Basilio e Goni